ОЛОН УЛСЫН ШАШНЫ ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТАЙЛАН – МОНГОЛ УЛС 2018

Нэгдсэн хураангуй Монгол улсын Үндсэн хуульд “шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөөг” иргэний үндсэн эрх хэмээгээдхүнийг шашин шүтлэгийн байдлаар нь ялгаварлан гадуурхахыг хориглосон ба төр, шашны үйл ажиллагаа тусдаа байх ёстойг заасан. Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хуулиар шашны байгууллагууд төрийн байгууллагад бүртгүүлэх шаардлагатай бөгөөд шаардагдах бичиг баримтыгдэлгэрэнгүй хуульчилсан ч хэрэгжилттэй холбоотой нарийвчилсан журмыг орон …

Read More»

MONGOLIA INVESTMENT CLIMATE STATEMENT 2018

Executive Summary Tremendous mineral reserves, agricultural endowments, and proximity to Asia’s vast markets make Mongolia an attractive destination for medium- to long-term foreign direct investment (FDI).  Beyond mining, which attracts the majority of FDI, agriculture, livestock, and renewable energy sectors provide opportunities for economic diversification and markets for U.S. goods and services.  2017 spikes in …

Read More»
Show More ∨