МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол Улсад суугаа Америкийн Нэгдсэн улсын Элчин сайдын яамны зүгээс олон тооны виз мэдүүлэгчид визийн хураамж төлсөн хэдий ч ярилцлагын цагаа товлохоо хүлээж байгааг ойлгож байна. ЭСЯ нь визийн бүх үйлчилгээг энгийн горимд аюулгүй, түргэн шуурхай хүргэхээр хичээнгүйлэн зорьж байна. ЭСЯ-ны Консулын үйлчилгээ зогссоны улмаас ярилцлагын цаг товлох боломжгүй үлдсэн виз мэдүүлэгчдэд цаг товлох нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд визийн хураамж (MRV)-ийн хүчинтэй хугацааг 2021 оны 12 сарын 31 хүртэл сунгаж байна. Визийн үйлчилгээ энгийн горимд шилжих тухай шинэ мэдээ мэдээллийг ЭСЯ-ны цахим хуудаснаас тухай бүрд нь харна уу.