Онлайн дуудлага худалдаа

АНУ-ын Элчин сайдын Яам нь хэрэглэж байсан гэрийн тавилга, цахилгаан хэрэгсэл, 40 тонны контэйнер болон бусад эд зүйлсийг худалдаалах онлайн дуудлага худалдааг 06-р сарын 08-ны 09:00 цагаас 06-р сарын 13-ны 09:00 цаг хүртэл зарлаж байна. Худалдаанд тавигдсан эд зүйлсийг “байгаа байдлаар нь” нөхөн төлбөр, баталгаа олгохгүй нөхцөлтэйгээр худалдана. Зарагдсан барааг засах, будах, солих зэрэг үүргийг ЭСЯ хүлээхгүй.  Үнийн саналaa дээр дурьдсан хугацаанд дараах холбоосоор орж өгнө үү https://online-auction.state.gov/  06-р сарын 13-ны өдөр утсаар мэдэгдсэнээс хойш ялагч 24 цагийн дотор Хаан банкинд төлбөрөө тушаана. Лавлах зүйлсээ дараах утсаар зөвхөн ажлын цагаар лавлана уу. Утас: 9490-1520