afs_launch_03

Мөн киноны дараагаар хийсэн чөлөөт ярилцлагад Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн сэтгүүлч Г.Золжаргал хатагтай Сузан Бэразатай үзэгчдийн асуултад хариулт өглөө.