afs_launch_04

Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн сэтгүүлч Г.Золжаргал.