afs_launch_06

Хэвлэл мэдээллийнхэн кино найруулагч Тим Скаусингаас ярилцлага авлаа.