afghan

1-297-р Тагнуул, хяналтын дивизийн ахмад Коллин Уэлч болон 143-р Агаарын цэргийн ангийн 1-р баттальоны 1-р зэргийн түрүүч Тимоти Ринг нар. (Зургийг АНУ-ын Үндэсний хамгаалалтын армийн албан хаагч түрүүч Балинда O’Нейл Дрезел)