ribbon-5h2

Элчин сайд Кэмбэлл хүлээлгэн өгч буй ажлын гүйцэтгэлтэй танилцаж буй нь.