dance

NWDP нийт 100 гаруй залуу бүжигчид, 50 гаруй мэргэжлийн инженерүүд, зохион бүтээгчдэд сургалт зохион байгуулсан.