onchinsuren

Blue Sky цамхгийн Diamond зааланд хийсэн илтгэл дээрээ Ончинсүрэн өөрийн амжилтад хөтөлсөн дадлуудаасаа хуваалцлаа.