earth_ice2

Киноны дараа Монгол дахь уур амьсгалын өөрчлөлт, усны асуудлыг хөндсөн хэлэлцүүлэг болов.