Боловсрол, соёл

Америк Монголчууд  боловсрол, соёлын хөтөлбөрүүдээр дамжуулан санал бодлоо хуваалцахыг бид хөхүүлэн дэмждэг.

Улаанбаатар дахь АНУ-ын Элчин Сайдын Яам нь боловсрол, соёлын солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг юм. Үүнд  АНУ-д сурцгаая хөтөлбөр (Study in the U.S), Фулбрайтын судлаач/оюутны хөтөлбөр (Fulbright Scholar/Student Program), Олон улсын манлайлагчдын хөтөлбөр (International Visitors Leadership Program), Элчин сайдын Соёлын өвийг хамгаалах сан (Ambassador’s Fund for Cultural Preservation) зэрэг олон олон хөтөлбөрүүд багтна.

Энэ хэсгээс та одоо хэрэгжүүлж буй солилцооны хөтөлбөрүүд болон Элчин Сайдын Яамны Олон Нийттэй Харилцах Хэлтсээс зохион байгуулдаг олон тооны боловсролын арга хэмжээний талаар мэдээлэл авах боломжтой.