Америкийн урлагийн инкубатор хөтөлбөр

Америкийн урлагийн инкубатор хөтөлбөр нь шинэ медигаар дамжуулан эмэгтэйчүүдийн манлайлал, хүртээмжтэй нийгмийг дэмжих, ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх, байгаль орчин хамгаалах зэрэг АНУ-ын гадаад бодлогийг ахиулах, хоёр орны уран бүтээлчид, залуусыг холбох зорилготой.

Америкийн урлагийн инкубатор хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгч нь ZERO1: The Art and Technology Network ба хөтөлбөрийн хүрээнд Америк уран бүтээлч Лаос, Монгол, Папуа Шинэ Гвиней, Филиппин зэрэг улсуудад нэг сарын хөтөлбөр хэргэжүүлдэг.

Хөтөлбөрийн талаарх нэмэлт мэдээллийг pasprogram@usembassy.mn хаягаас лавлана уу.