Англи хэлний Аксесс Микро-тэтгэлэгт хөтөлбөр

Англи хэлний Аксесс микро-тэтгэлэгт хөтөлбөр нь амьжиргааны төвшин доогуур өрхийн 14-20 насны хүүхдүүдэд зориулсан, хоёр жилийн эрчимжүүлсэн сургалт юм.

Шалгаруулалтын үе шат:

 • Өргөдлийн маягт:
  Элсэлтийн комисс хүлээн авсан өргөдлийн маягт, зохион бичлэг, тодорхойлох захидал, дүн зэрэгтэй танилцана.
 • Англи хэлний тест:
  Сурагчдаас англи хэлний бичгийн тест авах.
 • Ярилцлага:
  АНУ-ын ЭСЯамны ажилтан, Access хөтөлбөрийн багш нар шалгаруулалтад тэнцсэн сурагчдаас ярилцлага авах болно.

Хөтөлбөрт хамрагдагсдад тавигдах үндсэн шалгууруудад:

 • 11 жилийн сургалттай сургуулийн 9-р ангид сурч байх
 • Хөтөлбөрт материал гаргах үедээ 13 нас хүрсэн байх
 • Сурлага сайтай байх
 • Англи хэлний анхан шатны мэдлэгтэй байх