Хүүхэд багачуудад зориулсан мэдээллийн сан

Засгийн газрын талаарх Бэний мэдээллийн сан
bensguide.gpo.gov

АНУ-ын Тагнуулын төв газрын хүүхдүүдэд зориулсан хуудас
www.cia.gov/kids-page

АНУ-ын Байгаль орчныг хамгаалах агентлагын хүүхдэд зориулсан хуудас
www.epa.gov/kids

Холбооны мөрдөн байцаах товчооны хүүхдэд зориулсан хуудас
www.fbi.gov/fbikids

Kids.gov
www.kids.usa.gov

Конгерссийн номын сан: Хүүхэд, гэр бүлд зориулсан мэдээлэл
www.loc.gov/families

NASA-ын хүүхдийн клуб
www.nasa.gov/audience/forkids

Энхтайвны корпусын хүүхдийн булан
www.peacecorps.gov/kids

Смитсониан: Хүүхдүүд! 
www.si.edu/kids

Америкийн дуу хоолой
www.voanews.com/specialenglish

ЖИЧ: Дээрх сайтууд дээрх мэдээлэл, тэдгээрийн үнэн бодит байдалд АНУ-ын Төрийн департаментаас ямар нэг хариуцлага үүрэхгүй болохгүй анхаарна уу.