Тэтгэлэгт ба солилцооны хөтөлбөрүүд

АНУ-ын Элчин сайдын яамны Олон нийттэй харилцах алба нь академийн болон мэргэжил дээшлүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд, төгсөгчдийн үйл ажиллагаануудаараа дамжуулан хоёр орны харилцан ойлголцол, хамтын ажиллагааг дэмжин ажилладаг.

Монголчуудад:

Монголын байгууллагуудад:

Америкийн байгууллагуудад: