Фулбрайтын Англи хэлний туслах багшийн хөтөлбөр

АНУ-ын Төрийн департаментын Боловсрол, соёлын товчооноос хэрэгжүүлдэг Фулбрайтын Анли хэлний туслах багшийн (АХТБ) хөтөлбөр нь:

 • Төрөлх хэл нь Англи туслах багшийн тусламжтайгаар хөтөлбөр хэрэгжиж буй орон дахь Англи хэлний сургалтыг соёлын ойлголттой уялдуулах, баяжуулах
 • Хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллагын багш, сурагчдад хувийн болон мэргэжлийн хүрээнд харилцан туршлага солилцох, хөгжих боломжийг олгох

АХТБ нар нь бакалаврын зэрэгтэй, залуу мэргэжилтэн байх ба тэд доорх үүрэгтэй байна:

 • Долоо хоногт дунд болон ахисан түвшний оюутнуудад 20 хүртэлх цагийн Англи хэлний ярианы болон/эсвэл сонсголын хичээл хамтран заах
 • Долоо хоногт 10 хүртэлх цагийн хичээл хамтран төлөвлөх
 • Долоо хоногт 8 хүртэлх цагийн хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа явуулах (жишээ нь Англи хэлний ярианы клуб, Мэтгэлцээний клуб)
 • Хүлээн авагч байгууллага болон амьдарч буй орчиндоо АНУ-ын соёлын элч байх
 • АНУ-тай холбоотой мэдээ мэдээлэл түгээх, танилцуулга хийх

АХТБ нар нь мэргэжлийн Англи хэлний багш биш тул хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах, хөгжүүлэх болон дүгнэх эсвэл Англи хэлний мэргэжлийн Монгол багшгүйгээр хичээл удирдан явуулах боломжгүй.

Англи хэлний туслах багшийн доорх зардлуудыг хөтөлбөр даана:

 • Олон улсын аяллын зардал;
 • Сар болгоны амьдралын зардал;
 • Хөтөлбөрийн турших эрүүл мэндийн даатгал;
 • Дөрвөн долоо хоногийн Англи хэлний арга зүйн сургалт;

Англи хэлний туслах багш хүссэн сургууль доорх зардлыг даана:

 • Монголын HG ангиллын виз болон оршин суух зөвшөөрлийн бичиг авахтай холбоотой зардал;
 • Тусдаа угаалгын өрөө, халуун ус, угаалгын машин, тавилга (ор, хувцасны шүүгээ, ширээ, сандал гм.), интернет холболттой, галын нэмэлт гарцтай, сургуультай ойр дотуур байр юм уу түрээсийн байраар хангах. Хэрвээ боломжгүй бол сарын доод тал нь 600000 төгрөгийн байрны хангамж олгох;
 • Англи хэлний багш нарын өрөөнд интернетэд холбогдсон компьютер бүхий ширээ, сандал бүхий ажлын байраар хангах. Мөн ажлын хүрээнд ашиглах хэвлэгч, хувилагч, цаас зэргээр хангах;
 • Ажлын хүрээнд судалгаа хийх, хичээлийн материал бэлтгэх боломжоор хангах (сургуулийн номын сангийн үнэмлэх олгох, багш нарын сүлжээнд нэмэх, гм.);

Сонирхсон их дээд сургууль, тэдгээрийн тэнхим, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд дараах шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай:

 • Магадлан итгэмжлэгдсэн байх;
 • Фулбрайт Англи хэлний туслах багш хүссэн хичээлийн жилд доод тал нь 100-120 оюутан бүхий Англи хэлний дунд болон дундаас дээш шатны 5-6 анги хичээллэж байх;
 • Дээрх ангиудад хичээл заах Англи хэлний Монгол багш нарын тоо хангалттай байх;
  Фулбрайт Англи хэлний туслах багш нар нь Англи хэлний мэргэжлийн багш нар биш бөгөөд дийлэнх нь Англи хэл зааж байсан туршлагагүй тул Монгол хамтрагч багшгүй, ганцаараа анги удирдан хичээл заах боломжгүйг анхаарна уу.
 • Фулбрайтын Англи хэлний туслах багштай хамтран ажиллах хүсэл сонирхолтой байх;

Фулбрайтын Англи хэлний туслах багш авахаар төлөвлөж буй сургууль доорх зүйлсийг мөн анхаарна уу:

 • Фулбрайт Англи хэлний туслах багшийн хөтөлбөрийн зорилго, шаардлагыг ухамсарлах;
 • Хөтөлбөр эхлэхээс өмнө мөн хөтөлбөрийн хугацаанд Англи хэлний туслах багш болон Элчин сайдын яамтай тогтмол харилцаатай байх;
 • Англи хэлний туслах багшийг шинэ орчин, ажлын байранд дасан зохицох хугацаанд дэмжиж ажиллах;
 • Хөтөлбөрт өргөдөл гаргасан сургуулиудаас урьд нь төрөлх хэл нь Англи багш авч ажиллуулж байгаагүй эсвэл хөдөө орон нутгийн сургуулиудада давуу байдал олгоно.

Фулбрайт ETA хөтөлбөрт өргөдөлд гаргахын тулд Элчин сайдын яамны  вэб сайт дээр тавигдсан зарлалын дагуу өргөдлийн маягтыг бөглөж exchange@usembassy.mn хаягт заасан хугацааны дотор илгээнэ. Хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулах дарааллыг доороос харна уу.

Өргөдлийн маягт бөглөхдөө анхаарах зүйлс:

 • Өргөдлийн маягтыг цахимаар Англи хэл дээр бөглөнө;
 • Өргөдлийн маягт дээрх бүх асуултад бүрэн дүүрэн хариулна. Бүрэн бус өргөдлийн маягт дараагийн шатанд дэвшихгүй болохыг анхаарна уу.
 • Өргөдлийн маягтыг гараар бус компьютер дээр бөглөнө. Гараар бөглөсөн маягтыг хүлээн авахгүй болно.
 • Өргөдлийн маягтын зарим асуултад үсгийн тоо заасан байгааг анхаарна уу.

Фулбрайт ETA хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтын үндсэн шатуудад:

Техникийн шалгалт: Өргөдлийг бүрэн гүйцэд бөглөсөн эсэхийг шалгах анхан шатны шалгуур.

Өргөдөл хяналт: Техникийн шалгуурыг давсан өргөдлүүдийг өргөдөл хяналтын хороонд илгээнэ. Энэ шатанд нэг өргөдөлтэй дор хаяж гурван хүн уншиж танилцана.

Анхан шатны шалгаруулалт: Өргөдөл шалгах хорооны зөвлөмжийн дагуу шалгаруулалтад тэнцсэн сургуулиудтай холбогдож танилцах уулзалт зохион байгуулна.

Танилцах уулзалт: Уулзалтаар хөтөлбөрт ажиллах багтай танилцаж, Англи хэлний туслах багш байрлах байртай танилцаж Фулбрайтын Англи хэлний туслах багш хүлээн авах сургуулийг шалгаруулна.

АНУ-ын Засгийн газрын бүхий л тэтгэлэгт хөтөлбөр нь сонгон шалгаруулалт дээр суурилсан байдаг.

1-2 сар: Хөтөлбөрийг зарлаж, өргөдөл хүлээн авна;

2 сар: Техникийн шалгуурыг хийж, өргөдлийг шалгана;

2-3 сар: Анхан шатны шалгаруулалтад тэнцсэн сургуулиудтай холбогдож танилцах уулзалт зохион байгуулна;

8 сар: Дөрвөн долоо хоногийн Англи хэлний арга зүйн сургалт;

8-7 сар: Хөтөлбөрийн хугацаа;