Фулбрайтын мэргэжилтний хөтөлбөр

Фулбрайтын Мэргэжилтний хөтөлбөр гэж юу вэ?

 

АНУ-ын Төрийн департаментын Боловсрол соёлын асуудал хариуцсан товчооноос Фулбрайтын Мэргэжилтний хөтөлбөрийг 2001 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн.  Фулбрайтын Мэргэжилтний хөтөлбөр нь байгууллагуудад тодорхой заасан чиглэлүүдийн хүрээнд өөрсдийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан ач холбогдол бүхий төсөл боловсруулах боломжийг олгодог.  Амжилттай сонгон шалгарсан төсөлд хамтран ажиллах Фулбрайтын Мэргэжилтэн тодорхойлж өгснөөр төслийн хэрэгжилтийн шатанд ордог.

Хөтөлбөрт хамрагдсанаар:
– Туршлагатай Америк академич, мэргэжилтнээр дамжуулан дэлхийн сүүлийн үеийн стандарт, туршлагаас суралцах боломжтой;
– Богино хугацаанд нэн-чухал, тодорхой асуудлуудыг түргэн шуурхай шийдвэрлэх;
– Америк мэргэжилтэн, байгууллагатай харилцаа холбоо тогтоох.

АНУ-ын Төрийн департаментаас мэргэжилтний олон улсын хоёр талын нислэг, гэнэтийн ослын эрүүл мэндийн даатгал, хөтөлбөрийн хугацааны тэтгэмжийг даана.

Хүсэгч буюу хүлээн авагч байгууллага нь мэргэжилтний байр, хоол унд, Монгол Улс доторх тээврийн (үүнд хөтөлбөртэй холбоотой болон холбоогүй хувийн аяллуудыг оруулж үзнэ, жишээ нь: дэлгүүр орж хүнс цуглуулах, эмийн сан орох г.м.) зардлыг мөнгөн болон мөнгөн бус хэлбэрээр даана.

Фулбрайтын Мэргэжилтний хөтөлбөрийн хүрээнд доор дурьдсан байгууллагууд доод тал нь 14 хоног, дээд тал нь 42 хүртэл хоногийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх боломжтой:

– Дээд боловсролын байгууллага;
– Засгийн газрын байгууллага (яам эсвэл агентлаг, шүүх, их хурал болон хууль тогтоох байгууллагын хэсэг бүрэлдэхүүн);
– Соёлын байгууллага (консерватор, музей, г.м.);
– Төрийн бус байгууллага, тинк танк;
– Эрүүл мэндийн байгууллага (нийтийн эрүүл мэндийн байгууллага, эрүүл мэндийн сургууль, г.м.).

Тус хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжих бүх хөтөлбөр нь сургалт, боловсролын бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байх шаардлагатай ба доорх чиглэлийн дан болон хоршсон үйл ажиллагааг дэмжинэ:

– Тодорхой чиглэлээр сургалт, семинар зохион байгуулах
– Сургуулийн менежмент, хүний нөөцийн чиглэлээр зөвлөгөө өгөх
– Сургалтын хөтөлбөр, материал боловсруулах
– Бакалаврын болон магистрын түвшний хичээл заах
– Сургуулийн, хөтөлбөрийн хэрэгцээг судлах, дүгнэлт хийх

Жич: Фулбрайтын Мэргэжилтний хөтөлбөрийн хүрээнд клиник эмнэлгийн судалгаа болон өвчтөнтэй харилцах зэрэг бүх төрлийн хувийн судалгааг дэмжихгүй болохыг анхаарна уу.

Фулбрайтын Мэргэжилтний хөтөлбөр нь дээд тал нь 6 долоо хоногийн урттай тул санал болгож буй төсөл нь хөтөлбөрийн хугацаанд хэрэгжих боломжтой, тодорхой зорилтуудтай байх шаардлагатай.

Фулбрайтын Мэргэжилтний хөтөлбөрт доорх чиглэлээрх хөтөлбөрийн санал хүлээн авна:

– Хөдөө аж ахуй
– Америк судлал
– Антропологи
– Археологи
– Биологийн боловсрол
– Бизнесийн удирдлага
– Химийн боловсрол
– Харилцаа холбоо ба сэтгүүл зүй
– Компьютерын шинжлэх ухаан, мэдээллийн технологи
– Эдийн засаг
– Боловсрол
– Инженерийн боловсрол
– Байгаль орчны шинжлэх ухаан
– Хууль
– Номын сан судлал
– Математикийн боловсрол
– Энх тайван, зөрчилдөөн судлал
– Физикийн боловсрол
– Улс төрийн шинжлэх ухаан
– Төрийн захиргаа
– Олон нийтийн/дэлхийн эрүүл мэнд
– Нийгмийн ажил
– Социологи
– Хот төлөвлөлт

Хэрвээ та Англи хэлний Мэргэжилтэн хайж байгаа бол https://elprograms.org/specialist/ хуудаст хандана уу.

Фулбрайтын Мэргэжилтний хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлэх хүсэлтэй байгууллага нь онлайн өргөдлийн материал илгээх шаардлагатай.

Фулбрайт Монгол хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгч АНУ-ын Элчин сайдын яамнаас орон нутаг дахь сонгон шалгаруулалтыг хариуцах ба эцсийн шатны шалгаруулалтын АНУ-ын Төрийн департаментын Боловсрол, соёлын асуудал хариуцсан товчоо болон Ж. Вильям Фулбрайтын гадаад тэтгэлгийн зөвлөлөөс хариуцна. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсад жилд гурван хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг.

7-9 сар: Хөтөлбөрийг АНУ-ын ЭСЯ-ны цахим хуудсаар зарлана;
10-11 сар: Өргөдлийн материалыг хүлээн авч орон нутаг дахь болон Вашингтон ДС дэхь сонгон шалгаруулалтын хариу гарна;
12-1 сар: Сонгон шалгарсан хөтөлбөрүүд хэрэгжилтийн бэлтгэл хийнэ
1-9 сар: Хөтөлбөр хэрэгжилтийн хугацаа.