Агаарын Чанарын Индекс (АЧИ)

 

Агаарын чанар Тоон индекс PM 2.5 буюу жижиг ширхэглэгт тоосонцорын эрүүл мэндийн нөлөөлөл
Сайн  0 – 50 PM 2.5 буюу жижиг ширхэглэлт тоосонцор нь эрүүл мэндэд бага эсвэл огт нөлөөлөл үзүүлэхгүй.
Дунд зэрэг  51 – 100 Хэт мэдрэг хүнд амьсгалын замын шинж тэмдэг илэрч болно
Мэдрэг хүмүүсийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл илэрнэ 101 – 150 Мэдрэг хүнд амьсгалын замын өвчний шинж тэмдэг илрэх магадлал ихсэнэ. Зүрх болон уушигны өвчин хүндрэнэ. Зүрх судасны өвчтэй хүмүүсийн нас баралт залуужина.
Эрүүл мэндэд муу 151 – 200 Зүрх ба уушигны өвчин хүндрэнэ, зүрх судасны өвчтэй, мөн өндөр настай хүмүүс эрт нас барах магадлал ихсэнэ. нийт хүн амын дунд амьсгалын замын өвчлөл нэмэгдэнэ.
Эрүүл мэндэд маш муу 201 – 300 Зүрх болон уушигны өвчин ихээр хүндрэнэ. Зүрх судасны өвчтэй болон өндөр настай хүмүүсийн эрт нас барах магадлал эрс нэмэгдэнэ. нийт хүн амын дунд мэдэгдэхүйц амьсгалын замын өвчлөл нэмэгдэнэ.
Аюултай 301 – 500 Зүрх болон уушигны өвчин тун ноцтой байдалд хүрнэ. зүрх судасны өвчтэй, мөн өндөр настай хүмүүсийн дунд нас баралтын байдал ноцтой байдалд хүрнэ. нийт хүн амын дунд амьсгалын замын өвчлөлийн ноцтой эрсдэл ноцтой түвшинд хүрнэ.