Бизнесийн боломж

Монгол дахь Америкийн Нэгдсэн Улсын Элчин Сайдын Яамнаас зарлагддаг бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийн гэрээ, хамтран ажиллах саналууд, дуудлага худалдаа болон тендерийн талаарх мэдээллүүд энэ хуудсаар зарлагдах бөгөөд зарлагдсан дуудлага худалдаа, тендерүүд нь өөр хоорондоо адилгүй байх тул зарлал болгон дээр дарж дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.

Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

The System for Award Management (SAM) нь АНУ-ын Засгийн Газар түүний дотор Улаанбаатар дахь АНУ-ын ЭСЯ-тай бизнес хийх сонирхолтой аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын урьдчилан бүртгүүлэх АНУ-ын Засгийн Газраас эрхлэн явуулдаг албан ёсны үнэ төлбөргүй бүртгэлийн систем юм.  SAM –д бүртгүүлэх болон өөрийн аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн мэдээллийг оруулах зэрэгт ямар ч үнэ төлбөр гарахгүй.

SAM-д доорх нөхцөлд бүртгүүлэх шаардлагатай:

  • Дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллагууд – 25,000 ам.доллар буюу түүнээс дээш (эсвэл түүнтэй тэнцэх төгрөг) үнийн дүн бүхий худалдан авалтын сонгон шалгаруулалтад орохын өмнө
  • Америк аж ахуйн нэгж, байгууллагууд – 3,000 ам.доллар буюу түүнээс дээш (эсвэл түүнтэй тэнцэх төгрөг) үнийн дүн бүхий худалдан авалтын сонгон шалгаруулалтад орохын өмнө

Бүртгүүлэхэд 3-4 долоо хоног шаардлагатай тул ЭСЯ-ны худалдан авалтын хэлтсээс бизнес сонирхогч  аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг “Үнийн Саналын Хүсэлт”-ийн зар нийтлэгдэхийг хүлээлгүй аль болох хурдан бүртгүүлж эхлэхийг зөвлөж байна.

Дараах цахим хуудсанд хандаж шууд бүртгүүлнэ үү: https://www.sam.gov/

Хэрхэн бүртгүүлэх болон шаардлагатай бол хэнтэй холбогдож болох талаар нэмэлт мэдээллийг хавсралт (PDF 146 KB) аас үзнэ үү. SAM – ын бүртгэлийн талаарх асуултаар АНУ-ын ЭСЯ-тай шууд холбогдохгүй байхыг анхаарна уу.

Зарлал

*Одоогоор Монгол хэл дээр зарлал байхгүй байна. Англи хэл дээрх зарлалыг энд дарж шалгана уу.