Үндсэн хэлтсүүдийг хариуцсан ажилтнууд

 • Элчин сайд: Майкл С. Клечески
 • ЭСЯ-ны дэд тэргүүн: Мануэл Микаллер
 • Улс төрийн хэлтсийн дарга: Көрт Оуфдэрхайд
 • Эдийн засаг, худалдааны хэлтсийн дарга: Бэнжамин Ли Роё
 • Консулын хэлтсийн дарга: Жэйсон Спэлбэрг
 • Менежментийн хэлтсийн дарга: Маркус Бойл
 • Бүс нутгийн аюулгуй байдлын хэлтсийн дарга: Уильяам Сандлин
 • Олон нийттэй харилцах албаны дарга: Роберт Ж. Тейт
 • Үйлчилгээ, аж ахуйн хэлтсийн дарга: Уильяам Ж. Мискели
 • Байгаль орчин, шинжлэх ухаан, технологи, эрүүл мэндийн ажилтан: Жеффри Жозеф
 • Батлан Хамгаалах болон армийн атташе: Майкл Б. Доршнер
 • ОУХА Хөгжлийн Зөвлөх: Рик Гөрлей
 • Энхтайвны Корпуcын дарга: Ким Мансарай
 • Санхүүгийн Зөвлөх: Уиллиам Коттер