Үндсэн хэлтсүүдийг хариуцсан ажилтнууд

 • Элчин сайд: Майкл С. Клечески
 • ЭСЯ-ны дэд тэргүүн: Грегори Мэй
 • Улс төрийн хэлтсийн дарга: Андреа Гүүдмэн
 • Эдийн засаг, худалдааны хэлтсийн дарга: Бэнжамин Ли Роё
 • Консулын хэлтсийн дарга: Брайн Вингэйт
 • Менежментийн хэлтсийн дарга: Эрик Мэндэнхол
 • Бүс нутгийн аюулгуй байдлын хэлтсийн дарга: Тимоти Рийд
 • Олон нийттэй харилцах албаны дарга: Роберт Ж. Тейт
 • Үйлчилгээ, аж ахуйн хэлтсийн дарга: Кристофер Кортиз
 • Байгаль орчин, шинжлэх ухаан, технологи, эрүүл мэндийн ажилтан:
 • Батлан Хамгаалах болон армийн атташе: Филип Лүү
 • ОУХА Хөгжлийн Зөвлөх:
 • Энхтайвны Корпуcын дарга: Ким Мансарай
 • Санхүүгийн Зөвлөх: