Үндсэн хэлтсүүдийг хариуцсан ажилтнууд

 • Элчин сайд: Майкл С. Клечески
 • ЭСЯ-ны дэд тэргүүн: Грегори Мэй
 • Улс төрийн хэлтсийн дарга: Андреа Гүүдмэн
 • Эдийн засаг, худалдааны хэлтсийн дарга: Бэнжамин Ли Роё
 • Консулын хэлтсийн дарга:
 • Менежментийн хэлтсийн дарга: Барт Флахерти
 • Бүс нутгийн аюулгуй байдлын хэлтсийн дарга: Тимоти Рийд
 • Олон нийттэй харилцах албаны дарга: Роберт Ж. Тейт
 • Үйлчилгээ, аж ахуйн хэлтсийн дарга:
 • Байгаль орчин, шинжлэх ухаан, технологи, эрүүл мэндийн ажилтан: Жеффри Жозеф
 • Батлан Хамгаалах болон армийн атташе: Филип Лүү
 • ОУХА Хөгжлийн Зөвлөх: Александр Дики
 • Энхтайвны Корпуcын дарга: Ким Мансарай
 • Санхүүгийн Зөвлөх: Уиллиам Коттер