khovd2

Нийтэд нээлттэй хийсэн ярианы үеэр Ховдын зурагтаас хатагтай Яарнгтай түүний айлчлал болон Ховд дахь Америкийн соёл мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааны талаар ярилцлага хийлээ.