obstacles

Фулбрайт хөтөлбөр хариуцсан ажилтан Э.Уянга Монгол дахь Америк сургууль дээрх Аксесс хөтөлбөрийн сурагчидтай уулзаж байна. (Зургийг: Монгол дахь Америк их сургууль)