Говийн чоно сургуулилтын танхимын дадлага явагдлаа

2016 оны 4-р сарын 4-8-ний өдрүүдэд АНУ-ын армийн Номхон далайн цэргүүд олон улсын багийн хамтаар газар хөдлөлтийн үеийн бэлэн байдлын дасгал сургуулилтад оролцлоо.