gobi_01

2016 оны 4-р сарын 3-нд АНУ, Монгол Улс болон Нэгдсэн үндэсний байгууллагын цэргийн болон засгийн газрын агентлагуудын төлөөлөгчид 2016 оны Говийн чоно дасгал сургуулилтын танхимын дадлагад оролцлоо. (Зургийг АНУ-ын армийн 1-р ангийн түрүүч Иоел F. Гибсон)