gobi_03

АНУ-ын Аляскийн армийн Олон нийтийн харилцааны ажилтан, ахмад Ричард К.Пакер (Зургийг АНУ-ын армийн 1-р ангийн түрүүч Иоел F. Гибсон)