gobi_05

Зүүн талаас АНУ-ын агаарын хүчний хурандаа Даррин Слатен болон АНУ-ын Холбооны онцгой байдлын агентлаг төлөөлөгч Дэвид Канг нар (Зургийг АНУ-ын армийн 1-р ангийн түрүүч Иоел F. Гибсон)