gobi_06

Зүүн талаас Балбын армийн хурандааь Бхайрабын явган батальоны командлагч Бхуван Пурна Сатял ба БНСУ-ын армийн хурандаа Ким Сэнгчүл нар (Зургийг АНУ-ын армийн 1-р ангийн түрүүч Иоел F. Гибсон)