gobi_humanitarian_01

(Зургийг: АНУ-ын армийн 1-р ангийн түрүүч Иоел F. Гибсон)