gobi_humanitarian_02

(Зургийг: АНУ-ын армийн 1-р ангийн түрүүч Иоел F. Гибсон)