interfaith2

Баян-Өлгий аймгийн исламын шашны төв сүм дээр хийсэн олон нийтийн ярианы үеэр