joint_outreach

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотын Засаг даргын тамгын газарт хийсэн уулзалтын үеэр