startup

ЭТК-ын сайн дурын ажилтан н. Дворак ННОХ-ын сонирхогчдод хичээлийн танилцуулга хийлээ.