groundwater

ЦУХ-ын Дк. Доржсүрэн сургалтад хамрагчдад лекц тавьж байна.