kralev

Монгол Улсын ГХЯ-аар зочилж, уулзалт хийх үеэр.