kralev2

Хэвлэлийн хүрээлэн дээрх хэвлэл мэдээллийн хариуцлагатай байдлын талаар ярианы үеэр.