Америкийн Нэгдсэн Улсаас Монгол Улсад сууж байсан Элчин сайд нар

 • Ричард Буанган: 2022-
 • Майкл Клечески: 2019-2022
 • Женифер Зимдал Галт: 2015-2017
 • Пайпэр Кэмбэлл: 2012-2015
 • Жонатан Эдлтон: 2009-2012
 • Марк Минтон: 2006-2009
 • Памела Слуц: 2003-2006
 • Жон Динжер: 2000-2003
 • Альфонс ЛаПорта: 1997-2000
 • ЭСЯ-ны хэргийг түр хамаарагч Ллэвеллин Хеджбэт: 1996-1997
 • Доналд Жонсон: 1993-1996
 • Жозеф Лэйк: 1990-1993
 • Ричард Уильямс: 1988-1990