Төрийн нарийн бичгийн даргын Улс төрийн асуудал эрхэлсэн орлогч Нуланд Япон болон Монгол улсуудад айлчилж байна

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны дөрөвдүгээр сарын 18

Төрийн нарийн бичгийн даргын Улс төрийн асуудал эрхэлсэн орлогч Нуланд Япон болон Монгол улсуудад айлчилж байна

АНУ-ын Төрийн нарийн бичгийн даргын Улс төрийн асуудал эрхэлсэн орлогч Виктория Нуланд Их Долоогийн Гадаад хэргийн сайд нарын уулзалтад оролцож буй Төрийн нарийн бичгийн дарга Энтони Блинкенийг дагалдан Япон Улсын Каруизава хотод дөрөвдүгээр сарын 16-18-ны хооронд айлчиллаа.

Тэрээр Улаанбаатар хотноо дөрөвдүгээр сарын 19-20-нд айлчлах бөгөөд Монгол улсын төр засгийн өндөр албан тушаалтнууд болон иргэний нийгмийн төлөөлөлтэй уулзан, АНУ-ын дэмжлэгтэй соёлын өвийн төсөлтэй танилцах юм.

###