АНУ-ын ОУХА-ийн Захирал Томас Крэхан болон түншүүд СЭМҮТ-д мэдээллийн технологи болон эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгөх үеэр