Иргэн цэргийн багийн ахлагч, Ахмад Николет Макларен мал эмнэлгийн болон иргэдийн эмчлгээнд зориулсан тусламжийн хэрэгслийг Булган аймгийн Хишиг-Өндөр