outreach

Баянхонгор аймгийн нийтийн театрт зохион байгуулагдсан олон нийтийн лекцийн үеэр ОНХА-ын ажилчид ЭСЯ-ны тэтгэлэгт болон солилцооны хөтөлбөрүүдийн талаар олон нийт, оюутан, багш, мэргэжилтнүүдийн асуултанд хариулт өгч байна.