Элчин сайд Буанган тангараг өргөх ёслол дээр

Элчин сайд Буанган тангараг өргөх ёслол дээр