Америкийн Нэгдсэн Улс Монгол Улстай хамтран шинэ коронавирустай тэмцэнэ