АНУ-аас зудын эсрэг хариу арга хэмжээ авахад тусламж үзүүлж байна