АНУ-ын Засгийн газар Улаанбаатар хотын тогтвортой өсөлтийг дэмжих түншлэлийг эхлүүллээ