АНУ-ын ЗГ-аас МУ-ын сайн засаглал, иргэний нийгмийн хөгжлийг дэмжих нэмэлт тусламж үзүүлнэ