АНУ-ын Конгрессын ажилтнуудын төлөөлөл Монгол улсад албан айлчлал хийлээ