АНУ болон МУ-ын ЗГ-ууд Улаанбаатар дахь ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн шавыг тавилаа