АНУ-ын ОУХА болон ДЭМБ-ын түншлэл Ковид-19 өвчинтэй тэмцэхэд дэмжлэг үзүүллээ