АНУ-ын Сангийн яамнаас авлигатай тэмцэхэд туслах сургалт зохион байгууллаа